Rendelési szabályzat

Rendelési szabályzat

Célunk az, hogy vásárlóink rendeléseit a lehető leggyorsabban és azok lehető legnagyobb megelégedésére teljesítsük. Az esetleges félreértések elkerülése véget, még a rendelés előtt kérjük, hogy olvassa el az alábbi rendelési szabályzatot. 

I. A rendelési szabályzat elfogadása

A weblap látogatója (továbbiakban: Ügyfél) a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Rendelési Szabályzat feltételeit elfogadja és és magára nézve kötelezőnek ismeri el, a weblapot úgy használja, hogy az elolvasott feltételeket érti és elfogadja. 

II. A rendelés teljesítésének földrajzi területe

Rendelés teljesítése csak Magyarország területére érvényes. 

 III. A rendelés teljesítésének módja

A bútort úgynevezett túrajárattal kézbesítjük, ami azt jelent, hogy a begyűjtött és egy útirány felé eső bútorokat egyszerre visszük ki a megrendelt helyekre. Ez hosszabb időt, nagyjából 3-4 hetet is igénybe vehet. 

 IV. Árak

A weboldalon és a visszaigazolásokon feltüntetett árak bruttó árak, már tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. A kdjbutorhaz.hu oldalon feltüntetett árak változtatásának a jogát a KDJ BÚTOR KFT. fenntartja, a módosítás a weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az esetlegese módosítás a megrendelt bútorok vételárát nem befolyásolja.  

V. Szállítás időpontja

A Szolgáltató minden esetben egyezteti az Ügyféllel a szállítás várható időpontját.

V. Fizetési feltétel

A termékek megrendelése esetén az Ügyfél személyesen, készpénzben az áru átvételekor fizethet.

VII. Sikertelen kézbesítés

Az Ügyfél hibájából meghiusult kézbesités miatti újraküldés költségei minden esetben az Ügyfelet terhelik.

VIII. Elállási jog

Az Ügyfél a szerződéstől az árú átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru sértetlen csomagolásban és sértetlen állapotban történő visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A visszaküldés a Szolgáltató telephelyére kell történjen az eredeti számlával együtt. (KDJ Bútor KFT. 5100 Jászberény Kun utca 21.). 

A visszaszolgáltatott termék árát lehetőség szerint azonnal, de maximum 2 munkanap alatt a Szolgáltató visszafizeti.

 Több  színben választható bútornál a vevő által megrendelt színű bútor egyedileg gyártottnak minősül. Ezekkel a termékekkel kapcsolatosan és a vevő egyedi megrendelése (kifejezett kérésére, illetve utasításai) alapján előállított termékkel kapcsolatosan  vevő elállási jogát nem gyakorolhatja.

 IX. Reklamáció

Reklamációt csak a következő esetekben fogadunk el:

  • ha a kiszállított bútor hibás és azt a kiszállításkor jelzi felénk

Nem fogadunk el reklamációt, ha a Megrendelő meggondolta magát, de a bútort már legyártottuk és szállítás alatt van.

Minden ilyen esetben a kiszállítás a Megrendelőt terheli, kivéve, ha a hiba mindent kizárólag a KDJ Bútorház hibájából keletkezett.

 X. Garancia, szavatosság

A Szolgáltató weblapjáról megrendelt termékekre a Szolgáltató 1 év minőségi garanciát vállal. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk. szabályai irányadóak.

XI. Adatkezelés

A Szolgáltató jelen weblapra (www.kdjbutorhaz.hu) érvényes adatkezelési irányelveit minden megjelenított oldalán az 'Adatvédelmi irányelvek" fülön belül feltünteti és az ott leírtak szerint já el.

XII. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Rendelési Szabályzatát módosítani. Az esetleges módosítás a weblapon való megjelenéssel egyidejőleg lép hatályba.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalás útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő felek - értékhatártól függően - a Jászberényi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Verzió: 1.00, utolsó módosítás: 2010.06.01.

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: RDS Studio